در طول همایش و وبینار پخش زنده اینترنتی به همراه مستندات همایش در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.

برای برقراری کنفرانس ویدیویی - کلاس زنده

برای دوره هایی که احتیاج به کلاس زنده دارد.