این مجله برای فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان ایجاد شده است تا بتوانند تجارب آموزشی خود را با سایر معلمان به اشتراک گذاشته و مشکلات خود را در فرآیند تدریس، عنوان کنند.