پژوهش در عمل

 راهنمای تغییر و تحول در کلاس درس و مدرسه - اقبال قاسمی پویا - روش تحقیق- 4فصل/264/سال1392

این کتاب  به منظور آشنا ساختن معلمان و دانشجو معلمان و همه کسانی که علاقه مند تغییر و تحول در کلاس درس ومدرسه هستند نوشته شده است .

در این دوره دانشجو-معلم شناخت خود را نسبت به زبان فارسی در حیطه های گوناگون افزایش می دهد. نیل به این هدف باعث می شود که  مهارت های زبانی را برای دریافت و انتقال اندیشه ها و افکار بشناسند و آگاهی لازم را نسبت به نقش زبان در یادگیری به دست آورند و بتوانند به دانش آموزان در کسب مهارت های زبانی و به کارگیری زبان در یادگیری سایر موضوعات درسی کمک نمایند.