امروزه با توجه به رشد شبکه های اجتماعی و استفاده فوق العاده از  رسانه های  الکترونیکی همچون موبایل، تبلت و لبتاپ در بین مردم ، و استفاده از اینترنت برای اینگونه وسایل و  لزوما از شبکه وایرلس جهت اتصال به اینترنت استفاده می شود.

در این درس  ابتدا انواع شبکه ها را بررسی نموده، سپس مفصلا در رابطه با شبکه وایرلس و تجهیزات آن سخن خواهیم گفت و در ادامه به تنظیمات اینگونه تجهیزات می پردازیم

وقتی صحبت از شبکه به میان می آید خود بخود بحث اشتراک گذاری و ارتباط هم مطرح است که سعی ما بررسی امنیت و راهکارهای مربوطه نیز خواهد بود