دراین درس با

  • تاریخچه وبلاگ 
  • سرورهای وبلاگ
  • ایجاد وبلاگ
  • به روز رسانی و مدیریت مطالب
  • بارگذاری تصویر و انواع فایل
  • و.....

آشنا خواهید شد