مجله فناوری

 
 
محمدضیایی
تبدیل اسناد Word به PDF
از محمد ضيائي در شنبه، 16 اسفند 1393، 6:52 صبح
 

همانگونه که احتمالا تجربه نموده اید فایلی را برای شخص دیگری ارسال نموده اید و در آن سیستم  فونت ها ی شما به هم ریخته است، به همین علت فرمت PDF به دلیل اینکه فونت های فایل ما در جابجایی در سیستم های مختلف تغییر نمی کرد و حجم کمتری داشت خیلی سریع مورد پذیرش قرار گرفت.

البته نرم افزارهای مختلفی برای تبدیل فایل های word به PDF وجود دارد اما دو نمونه از آنهاadobe acrobatو Nitroمی باشد که چنانچه آنها را بر روی سیستم خود نصب کرده باشیممیتوانیم از طریق از طریق آنها فایل خود را تبدیل نماییم.

اما در اینجا می خواهیم راه راحت تری را توضیح دهیم و آن اینکه وقتی نرم افزارهای فوق روی سیستم ما نصب شده باشند به نوار منو ما در word افزونه ای تحت عنوان acrobat یاNitroظاهر می گرددو کار را برای ما خیلی راحت تر می باشد.

در مرحله اول فایل خود را در نرم افزار WORD باز نموده و از نوار منو گزینه ACROBAT را انتخاب می نماییم . (شکل 1)

مرحله 2:گزینه CREATE PDF را کلیک نموده (لازم به ذکر می باشد فایل ما قبلا باید در سیستم ذخیره گردد) ونام فایل و مکان آن را مشخص و OK کلیک می نماییم. (شکل 2)

پی1

شکل1پی2شکل 2